Logo Logo
Antisept juwim gel set na ochranu proti klíšťatům
Antisept juwim gel set na ochranu proti klíšťatům
Krátky popis Zlevněný produkt Antisept juwim gel set na ochranu proti klíšťatům od výrobce JuWital s.r.o., Praha, Česká republika u nás najdete po slevě od 289 Kč
Obvyklá cena
  • 289
Výrobce/Značka
JuWital s.r.o., Praha, Česká republika
Hodnocení
ANTISEPT JUWIM GEL set na ochranu proti klíš?at?m je sada ur?ená pro odstran?ní klíš?at, zabrán?ní p?enosu infekce a zárove? urychluje hojení k?že Sada obsahuje dezinfek?ní roztok ANTISEPT, JUWIM GEL, pinzetu, vati?ky a návod k použití ANTISEPT je silný dezinfek?ní roztok jodu, který je známý svou vysokou ú?inností a pr?nikem do živých tkání a je ur?en k likvidaci infekce p?ímo v p?enaše?i (v klíšt?ti), a tím zabra?uje pr?niku onemocn?ní do lidského organizmu Antiseptický efekt jodového roztoku je zesílen koloidním st?íbrem Druhá složka p?ípravku je JUWIM GEL, plní úlohu regenera?ního prost?edku, ú?inn? regeneruje a p?ítomností m?sí?ku (Calendula) zklid?uje poran?ní a tiší sv?d?ní na pokožce Použití: Upozorn?ní: Uchovávejte p?i teplot? 8-15 °C v dob?e uzav?ené lahvi?ce, aby byl p?ípravek chrán?n p?ed vlhkem Chra?te p?ed mrazem VZHLEDEM K TEPLOTNÍMU POŽADAVKU P?I SKLADOVOVÁNÍ JE MOŽNÉ P?ÍPRAVEK OBJEDNAT POUZE S VYUŽITÍM OSOBNÍHO ODB?RU V LÉKÁRN? 1 Otev?enou ampulku s Antiseptem p?iložíme ke klíšt?ti, necháme p?sobit nejmén? 1 minutu nebo pot?eme poran?né místo, potíráme aspo? 2 minuty Lahvi?ku s Antiseptem ihned uzav?ete (t?kavá látka)! 2 Mrtvé klíšt? odstraníme bez problém? pinzetou nejlépe až po 1 hodin? (necháme prosytit celý organizmus klíšt?te Antiseptem) 3 Místo vpichu (p?ípadn? zran?ní) op?t d?kladn? vydezinfikujeme Antiseptem 4 Naneseme hojivý Juwim Gel, k urychlení hojení doporu?ujeme nanášet n?kolikrát denn? Upozorn?ní: nevhodné pro osoby alergické na jód!! Velkou výhodou této sady oproti jiným antiseptickým p?ípravk?m je vysoká schopnost pr?niku do tkání parazita, které nejenom hubí (klíš?ata, svilušky, paraziti?tí ?ervi), ale ni?í i infekci, kterou tito parazité p?enášejí a to p?ímo v jejich t?le Silná dezinfek?ní ú?innost se osv?d?uje i p?i ošet?ení vpich? známého (nap? mo?ský ježek) i neznámého p?vodu Antisept se osv?d?uje i p?i ošet?ení kousnutí a škrábnutí domácími a chovanými zví?aty
Dostupnost skladem
Další produkty v kategorii Zdravotnické prostředky