Logo Logo
Cutishelp konopný krém lupénka 100ml
Cutishelp konopný krém lupénka 100ml
Krátky popis Zlevněný produkt Cutishelp konopný krém lupénka 100ml od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika u nás najdete levně od 295 Kč
Obvyklá cena
  • 295
Výrobce/Značka
Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Hodnocení
CutisHelp Konopný krém Lupénka je hydrata?ní a regenera?ní krém pro d?ti i dosp?lé (v?etn? kojenc?, batolat, t?hotných žen a kojících matek) pro pravidelné ?asov? neomezené ošet?ení k?že p?i lupénce; vhodný je p?edevším pro denní pé?i Dokonale se vst?ebává, zvlá??uje k?ži a nezanechává mastný film CutisHelp Konopný krém Lupénka je vhodný zejména pro pravidelnou pé?i p?i udržování k?že v klidovém stavu a jako prevence vzniku akutních ložisek Obsahuje olej (20% hmotnosti krému) ze semen technického konopí (obohacený vitamíny A, C, D, E) s p?irozenými protialergickými, protibakteriálními a protizán?tlivými vlastnostmi i filtrem UV zá?ení, bílou vazelínu a v?elí vosk Intenzivn? prostupuje do všech vrstev k?že, zmír?uje její nap?tí a nep?íjemné sv?d?ní, zaceluje bolestivá místa prasklin a trhlin Je bez paraben?, psychotropních a návykových i dalších nep?irozených chemických látek a syntetických p?ím?sí a není parfémovaná Je vytvo?ena z kvalitativn? nového základu mastí a krém? CutisBase, vyvinutého spole?ností Parenteral Na postižená místa celého t?la se mast vtírá celoplošn? kdykoliv podle pot?eby, nejlépe však aspo? dvakrát denn? Na ošet?ených místech m?že v individuálních p?ípadech nastat p?irozená reakce imunitního systému organismu, který se setkává s vysoce koncentrovanou a kvalitní dodávkou vitáln? d?ležitých látek - volných nenasycených mastných kyselin (a to nikoliv jenom ve form? jejich ester?), p?i pravidelné aplikaci masti dalece p?esahující minimáln? nezbytnou denní dávku pro výživu bun?k a žádoucím zp?sobem m?nící jejich metabolismus Proto není doporu?eno kombinovat aplikaci masti s dalším p?ípravkem, nebo? p?sobení konopného oleje zesiluje ú?inek všech látek jiného produktu Uvedená reakce se projevuje zvlášt? p?i déletrvající závislosti na kortikosteroidech formou do?asného z?ervenání (zp?sobeného rozší?ením cév v papilární vrstv? k?že vlivem p?enosu t?chto látek do kožních bun?k), ojedin?le i sv?d?ním v trvání n?kolika desítek minut - vzácn? až hodin, a je t?eba ji p?ekonat Následn? je mast snášena samoz?ejm? i u t?chto pacient?, kte?í pak mohou ostatní p?ípravky naprosto vysadit nebo výrazn? snížit ?etnost jejich uplatn?ní
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Další produkty v kategorii Kosmetika