Logo Logo
Endwarts pen pero k odstranění bradavic 3ml
Endwarts pen pero k odstranění bradavic 3ml
Krátky popis Designový produkt Endwarts pen pero k odstranění bradavic 3ml u nás najdete ve slevě od 355 Kč
Obvyklá cena
  • 355
Hodnocení
P?ípravek EndWarts PEN je vhodný pro celou rodinu k ošet?ení bradavic na rukou, nohou, loktech a kolenou Obsahuje roztok kyseliny mraven?í v praktickém peru, díky n?muž je ošet?ení rychlé a jednoduché Aplikuje se pouze jedenkrát týdn? Kyselina mraven?í proniká hluboko do bradavice, kterou vysušuje Pero je ur?ené pro individuální použití, usnad?uje a zrychluje aplikaci roztoku a umož?uje p?esné ošet?ení s nízkým rizikem zasažení zdravé pokožky Obsah prost?edku EndWarts PEN vysta?í zhruba na 30 ošet?ení 1x týdn? p?iložte hrot pera na 3 sekundy na bradavici, aplikátor do ní automaticky vpraví správnou dávku Upozorn?ní: p?ed použitím si pe?liv? p?e?t?te návod k použití Uchovávejte mimo dohled a dosah d?tí Žíravina s dráždivým zápachem Pokud prost?edek aplikujete na okolní pokožku, postižené místo ihned omyjte vodou P?íliš silná nebo nesprávná aplikace m?že zp?sobit bolest a poškodit pokožku Jestliže vám roztok vnikne do o?í, okamžit? je alespo? 15 minut opakovan? vyplachujte vlažnou vodou a vyhledejte léka?skou pomoc Zvláš? opatrní bu?te p?i ošet?ování jemné pokožky, nap?íklad u d?tí nebo v horní ?ásti ruky Diabetici by m?li p?ípravek používat s mimo?ádnou opatrností a pouze na bradavice na zdravé k?ži (nepoškozené a nepostižené diabetickým onemocn?ním)
Dostupnost skladem
Další produkty v kategorii Zdravotnické prostředky