Logo Logo
Nutrilon 1 allergy digestive care 450g
Nutrilon 1 allergy digestive care 450g
Krátky popis Ve slevě produkt Nutrilon 1 allergy digestive care 450g od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko u nás najdete zlevněný od 319 Kč
Obvyklá cena
  • 319
Výrobce/Značka
Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Hodnocení
Nutrilon 1 Allergy Digestive Care je dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, pokud nemohou být kojeni Nutrilon 1 Allergy Digestive Care je speciální kojenecké mléko k dietnímu postupu p?i alergii na bílkovinu kravského mléka a p?i poruchách trávení a vst?ebávání Obsahuje jen stopové množství laktózy Významn? pomáhá snižovat riziko alergické reakce Potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely na doporu?ení léka?e Nutrilon 1 Allergy Digestive Care je ur?en pro d?ti trpící potravinovou nesnášenlivostí Intolerance m?že mít ?asto za následek poruchu vst?ebávání živin a pr?jem Nutrilon 1 Allergy Digestive Care proto obsahuje základní živiny v jejich co nejsnadn?ji stravitelné podob? Bílkoviny jsou ?áste?n? našt?peny, takzvan? hydrolyzovány, pro lepší stravitelnost Tuky obsažené v Nutrilonu 1 Allergy Digestive Care (MCT tuky nebo-li mastné kyseliny se st?edn? dlouhým ?et?zcem) pomáhají vst?ebávání v p?ípad? poruchy st?ev Chu? mléka je v porovnání s b?žnou výživou mírn? naho?klá, což je zp?sobeno obsahem hydrolyzovaných bílkovin Složení: Sušený glukózový sirup, koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), triglyceridy se st?edn? dlouhým ?et?zcem(MCT olej), rostlinné oleje (?epkový, slune?nicový, palmový, olej z mikrobiologických zdroj?), galaktooligosacharidy (z mléka) 8 %, emulgátor (estery mono- a diglycerid? mastných kyselin s kyselinou citrónovou), fosfore?nan vápenatý, dihydrogenfosfore?nan draselný, chlorid draselný, uhli?itan vápenatý, rybí olej, cholin chlorid, chlorid sodný, chlorid ho?e?natý, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, DL-?-tokoferylacetát, síran zine?natý, L-karnitin, sodná s?l uridin 5´- monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, D-biotin, síran m??natý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), retinyl palmitát, riboflavin (B2), DL-?-tokoferol, síran manganatý, kyanokobalamin, thiamin hydrochlorid (B1), cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny Použití: Vysterilizujte všechno používané nádobí a p?eva?te pitnou vodu ur?enou pro kojence Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C Odpovídající množství p?eva?ené vody (viz tabulka na obalu) vlijte do vysterilizované láhve Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky Prášek v odm?rce nestla?ujte P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky Do láhve s vodou p?idejte odpovídající množství prášku (viz tabulka na obalu) Uzav?ete lahev a 10 sekund ji d?kladn? prot?epejte ve svislé poloze P?ed podáváním ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a ihned podávejte P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce) Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení Upozorn?ní: Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely Výrobek je ur?ený pro zvláštní výživu kojenc? od narození Nutrilon Alllergy Digestive Care, dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely v prášku, je nutri?n? kompletní kojenecká výživa vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození, pokud nemohou být kojeni Výrobek je možné používat jen pod léka?ským dohledem Rozhodnutí o zahájení podávání p?íkrm?, v?etn? jakékoliv výjimky z pravidla šesti m?síc?, by m?lo být p?ijímáno pouze na základ? doporu?ení léka?e nebo osob kvalifikovaných ve výživ? nebo farmacii nebo jiných odborník? odpov?dných za pé?i o matku a dít?, a to v závislosti na individuálním r?stu a vývojových pot?ebách konkrétního kojence Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc? Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Další produkty v kategorii Dětská výživa