Logo Logo
Nutrilon 1 ar 400g
Nutrilon 1 ar 400g
Krátky popis Unikátní produkt Nutrilon 1 ar 400g od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko u nás najdete levně od 259 Kč
Obvyklá cena
  • 259
  • 269 Kč
  • 4 %
Výrobce/Značka
Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Hodnocení
Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni Nutrilon 1 AR je ur?en k dietnímu postupu p?i výživ? kojenc?, kte?í ublinkávají po b?žné kojenecké strav? nebo p?i od?íhnutí Obsahuje p?írodní složku karubin (vlákninu ze svatojánského chleba), který zahuš?uje obsah žaludku, a tak pomáhá snižovat výskyt ublinkávání Používá se na doporu?ení léka?e Složení: Laktóza (z mléka), sušené odtu?n?né mléko, rostlinné oleje, maltodextrin, zahuš?ovadlo karubin, uhli?itan vápenatý, rybí olej, L-cystein hydrochlorid, kyselina L-askorbová, sojový lecitin, taurin, cholin chlorid, L-askorban sodný, síran železnatý, inositiol, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, síran m??natý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, D-biotin, thiamin hydrochlorid, kyanokobalamin, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny Použití: Umyjte si d?kladn? ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí P?eva?te ?erstvou pitnou vodu ur?enou pro kojence a nechte jí v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve Nepoužívejte opakovan? p?eva?enou vodu Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky Prášek v odm?rce nestla?ujte P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky Uzav?ete láhev a d?kladn? jí prot?epte (nejmén? 10 vte?in), než se všechen prášek rozpustí Sejm?te ví?ko a nahra?te jej sterilní savi?kou Ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a p?ipravenou dávku ihned podávejte P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce) Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení Upozorn?ní: Výrobek je ur?ený pro výživu kojenc? od narození, nemohou-li být kojeni Nutrilon 1 AR je možné používat jen pod kontrolou léka?e Nutrilon 1 AR je nutri?n? kompletní po?áte?ní mlé?ná výživa v prášku, která je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných p?íkrm? Jakékoliv pochyby a dotazy konzultujte se svým ošet?ujícím léka?em Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc? Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Další produkty v kategorii Dětská výživa