Logo Logo
Nutrilon 1 colics 400g
Nutrilon 1 colics 400g
Krátky popis Zlevněný produkt Nutrilon 1 colics 400g od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko u nás najdete v akcii od 269 Kč
Obvyklá cena
  • 269
Výrobce/Značka
Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Hodnocení
Dietní potravina pro kojence od narození Ur?eno k dietnímu postupu p?i kojeneckých kolikách Poskytuje úlevu od p?íznak? kolik a souvisejícího plá?e díky obsahu ?áste?n? našt?pené (hydrolyzované) bílkoviny Upozorn?ní: Potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely Výrobek je ur?ený pro zvláštní výživu kojenc? od narození Nutrilon Colics, dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely v prášku, je nutri?n? kompletní kojenecká výživa vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence od narození, pokud nemohou být kojeni Výrobek je možné používat jen pod léka?ským dohledem Rozhodnutí o zahájení podávání p?íkrm?, v?etn? jakékoliv výjimky z pravidla šesti m?síc?, by m?lo být p?ijímáno pouze na základ? doporu?ení léka?e nebo osob kvalifikovaných ve výživ? nebo farmacii nebo jiných odborník? odpov?dných za pé?i o matku a dít?, a to v závislosti na individuálním r?stu a vývojových pot?ebách konkrétního kojence Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení D?ležité upozorn?ní: Kojení je nejlepší zp?sob výživy kojenc? Mate?ské mléko je pro výživu novorozenc? a kojenc? nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou Složení: Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje (strukturovaný rostlinný olej, ?epkový, kokosový, olej z mikrobiologických zdroj?, slune?nicový), sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacharidy (z mléka) 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacharidy 0,6 %, dihydrogenfosfore?nan draselný, chlorid vápenatý, rybí olej, chlorid sodný, L-tyrozin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, inositol, síran železnatý, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, DL-?-tokoferyl acetát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, sójový lecitin, D-biotin, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), síran m??natý, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, riboflavin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, fytomenadion, seleni?itan sodný Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny Použití: Vysterilizujte všechno používané nádobí a p?eva?te pitnou vodu ur?enou pro kojence Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C Odpovídající množství p?eva?ené vody (viz tabulka na obalu) vlijte do vysterilizované láhve Prášek do vody p?idejte pomocí p?iložené odm?rky Prášek v odm?rce nestla?ujte P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky Do láhve s vodou p?idejte odpovídající množství prášku (viz tabulka na obalu) Uzav?ete lahev a 10 sekund ji d?kladn? prot?epejte ve svislé poloze P?ed podáváním ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a ihned podávejte P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce) Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Další produkty v kategorii Dětská výživa