Logo Logo
Nutrilon 2 omneo comfort 400g
Nutrilon 2 omneo comfort 400g
Krátky popis Diskontní produkt Nutrilon 2 omneo comfort 400g od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko u nás najdete výhodně od 259 Kč
Obvyklá cena
  • 259
Výrobce/Značka
Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Hodnocení
Dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely vhodná pro výživu kojenc? od ukon?eného 6 m?síce, pokud nemohou být kojeni Nutrilon 2 Omneo Comfort se užívá na doporu?ení léka?e, pokud dít? trpí drobnými zažívacími potížemi Je vhodnou volbou kojeneckého mléka p?i zácp?, která m?že provázet nap?íklad p?echod z mate?ského mléka na kojeneckou mlé?nou výživu, nebo p?i zavád?ní p?íkrm? Používá se p?i drobném ublinkávání a p?i špatné snášenlivosti standardní kojenecké mlé?né výživy Chu? mléka je v porovnání s b?žnou výživou mírn? naho?klá, což je zp?sobeno obsahem hydrolyzované bílkoviny Složení: Koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, sušený glukózový sirup, škrob, galaktooligosacharidy (z mléka) 8 %, laktóza (z mléka), fruktooligosacharidy 0,6 %, dihydrogenfosfore?nan draselný, fosfore?nan trivápenatý, chlorid vápenatý, chlorid sodný, rybí olej, hydrogenfosfore?nan ho?e?natý, L-tyrosin, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, síran železnatý, DL-?-tokoferyl acetát, inositol, síran zine?natý, sodná s?l uridin 5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, adenosin 5‘-monofosfát, sodná s?l inosin 5‘-monofosfátu, L-karnitin, nikotinamid, sodná s?l guanosin 5‘-monofosfátu, D-pantothenát vápenatý, sójový lecitin, D-biotin, cholekalciferol,síran m??natý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), retinyl acetát, retinyl palmitát, DL-?-tokoferol, fytomenadion,riboflavin, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, síran manganatý, seleni?itan sodný Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny GOS/FOS (galakto-/fruktooligosacharidy) = 0,8 g/100 ml kojeneckého mléka Použití: Vysterilizujte všechno používané nádobí a p?eva?te pitnou vodu ur?enou pro kojence Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na p?ibližn? 40 °C Odpovídající množství p?eva?ené vody (viz tabulka na obalu) vlijte do vysterilizované láhve Na dávkování vždy používejte p?iloženou odm?rku Prášek v ní zarovnejte pomocí ploché ?ásti nože Prášek v odm?rce nestla?ujte P?íliš velké odchylky od doporu?ených dávek mohou mít škodlivé následky Do láhve s vodou p?idejte odpovídající množství prášku (viz tabulka na obalu) Uzav?ete lahev a 10 sekund ji d?kladn? prot?epejte ve svislé poloze P?ed podáváním ov??te teplotu mlé?né sm?si kápnutím na vnit?ní stranu záp?stí a ihned podávejte P?ipravenou stravu spot?ebujte do 2 hodin, pak zlikvidujte Neoh?ívejte v mikrovlnné troub?, hrozí opa?ení dít?te Nikdy nep?idávejte do výživy více odm?rek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného Po každém použití obal vždy pe?liv? uzav?ete a uschovávejte jej na suchém a chladném míst? (ne v ledni?ce) Nevkládejte dovnit? vlhkou odm?rku Obsah spot?ebujte do 1 m?síce po otev?ení Upozorn?ní: potravina pro zvláštní výživu – dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely Výrobek je ur?ený pro zvláštní výživu kojenc? starších šesti m?síc? Nutrilon 2 Omneo Comfort, dietní potravina pro zvláštní léka?ské ú?ely v prášku, má být pouze sou?ástí smíšené stravy dít?te a nemá se používat jako náhrada mate?ského mléka b?hem prvních šesti m?síc? života Není vhodný jako jediný zdroj výživy Rozhodnutí o zahájení podávání p?íkrm?, v?etn? jakékoliv výjimky z pravidla šesti m?síc?, by m?lo být p?ijímáno pouze na základ? doporu?ení léka?e nebo osob kvalifikovaných ve výživ? nebo farmacii nebo jiných odborník? odpov?dných za pé?i o matku a dít?, a to v závislosti na individuálním r?stu a vývojových pot?ebách konkrétního kojence Nutrilon 2 Comfort je možné používat jen pod kontrolou léka?e Dohlédn?te na hygienu ústní dutiny v období r?stu prvních zoubk?, p?edevším p?ed spaním Pro zdraví kojenc? je d?ležité d?sledné dodržování návodu na p?ípravu i uvedených doporu?ení Pro výživu kojenc? je nejp?irozen?jší a nejvýhodn?jší stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mate?ské mléko
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Nutricia N.V., Zoetermeer, Nizozemsko
Další produkty v kategorii Dětská výživa