Logo Logo
Repelent predator outdoor impregnace spray 200ml
Repelent predator outdoor impregnace spray 200ml
Krátky popis Unikátní produkt Repelent predator outdoor impregnace spray 200ml od výrobce Leroy Cosmetisc s.r.o., Lednice, Česká republika u nás najdete po slevě od 235 Kč
Obvyklá cena
  • 235
Výrobce/Značka
Leroy Cosmetisc s.r.o., Lednice, Česká republika
Hodnocení
Repelent PREDATOR Outdoor Impregnace je vod?odolný insekticidní prost?edek ur?ený k impregnaci od?vu, obuvi, stan?, spacích vak?, moskytiér, záv?s? apod Nesnižuje propustnost vodních par, proto je vhodný pro materiály s funk?ní membránou typu Gore tex, Sympatex, Klimatex atd Odpuzuje, paralyzuje a hubí komáry, klíš?ata, mouchy, muchni?ky, ovády, tiplíky a další hmyz Díky jedine?né kombinaci látek Vám poskytne efektivní ochranu po dobu 7 dní Tento repelent byl podroben nejrozsáhlejším test?m v ?R provád?ných SZÚ Praha a nezávislým testováním cestovateli, turisty, ozbrojenými složkami, lesními d?lníky a lovci všech v?kových kategorií Svou repelentní schopnost si uchovává i po vyprání Ur?en k dlouhodobé ochran? v extrémních podmínkách Pro své p?vodní ur?ení v ozbrojených složkách není výrobek parfemován, což ocení p?edevším lovci Návod k použití: P?ípravek aplikujte na suchý a ?istý povrch St?íkejte ze vzdálennosti 15-25cm, aplikaci provád?jte p?ed oble?ením od?v? P?i aplikaci na od?v nechejte asi 10 minut zaschnout, poté oble?te Dbejte na to, aby p?ípravek neza?al samovoln? stékat Upozorn?ní: P?ípravek m?že poškodit n?které p?edm?ty z um?lých hmot P?ed použitím vyzkoušejte na malé ?ásti od?vu, zda p?ípravek látku nepoškozuje Extrémn? ho?lavý Dráždí o?i a k?ži Vysoce toxický pro vodní organismy Aplikujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci vodních ploch a zdroj? vody Nevylévajte do kanalizace Nevdechujte aerosoly, zamezte kontaktu s o?ima Vdechování par m?že zp?sobit ospalost a závrat?
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Leroy Cosmetisc s.r.o., Lednice, Česká republika
Další produkty v kategorii Kosmetika