Logo Logo
Strataderm gel k léčbě jizev 5g
Strataderm gel k léčbě jizev 5g
Krátky popis Zlevněný produkt Strataderm gel k léčbě jizev 5g od výrobce Stratpharma AG, Basilej, Švýcarsko u nás najdete ve slevě od 409 Kč
Obvyklá cena
  • 409
  • 419 Kč
  • 2 %
Výrobce/Značka
Stratpharma AG, Basilej, Švýcarsko
Hodnocení
STRATADERM je rychleschnoucí, nelepící, pr?hledný silikonový gel ur?ený k lé?b? jak starých, tak i nových jizev STRATADERM se snadno nanáší na jakékoliv místo na k?ži v?etn? obnažených míst jako obli?ej a krk, jakož i kloubní plochy a ochlupená místa, která není t?eba holit Pokud je STRATADERM používán podle pokyn?, po nanesení zaschne a vytvo?í silikonovou ochrannou vrstvu, která propouští vzduch a je vod?odolná, hydratuje a chrání jizvu STRATADERM se používá ke zm?k?ení a vyhlazení jizev, zmír?uje sv?d?ní a nep?íjemné pocity v jizvách a také snižuje zarudnutí a zabarvení typické pro jizvy STRATADERM byl vyvinut k použití na všechny typy jizev v?etn? t?ch, které vznikají následkem chirurgických zákrok?, úraz?, chronických ran, popálenin, pokousání, akné a jiných kožních onemocn?ní STRATADERM je ur?en také k lé?b? keloidních a hypertrofických jizev Použití: STRATADERM by se m?l nanášet jednou denn?, nebo na obnažená místa dvakrát denn?, nebo dle doporu?ení vašeho léka?e Pro dosažení nejlepších výsledk? by m?l být STRATADERM v nep?etržitém kontaktu s k?ží (24 hodin denn?) V p?ípad? správného použití by m?l STRATADERM zaschnout b?hem 3-4 minut Pokud p?ípravek zasychá déle, pravd?podobn? jste nanesl/a p?íliš velké množství Jemn? odstra?te p?ebyte?né množství kapesníkem a nechte znovu zaschnout Po zaschnutí m?že být STRATADERM p?ekryt p?ípravky na opalování, kosmetikou, elastickým prádlem anebo sádrou Doporu?uje se užívat STRATADERM po dobu nejmén? 60-90 dn?, 24 hodin denn?, 7 dn? v týdnu Lé?ba v?tších a starších jizev m?že trvat déle Doporu?uje se nep?etržitá lé?ba až do doby, kdy již nejsou patrné žádné známky zlepšení Upozorn?ní: Neaplikujte na popáleniny t?etího stupn? nebo otev?ené rány STRATADERM by nem?l p?ijít do styku se sliznicemi a o?ima STRATADERM by se nem?l nanášet na jiné kožní lé?ivé p?ípravky bez porady s léka?em M?že zbarvit oble?ení, pokud není ?ádn? zaschlý V p?ípad? výskytu podrážd?ní p?erušte lé?bu a vyhledejte léka?e Jen k vn?jšímu použití Uchovávejte mimo dosah d?tí
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Stratpharma AG, Basilej, Švýcarsko
Další produkty v kategorii Zdravotnické prostředky